Berounka

Zkušeným vodákům (minimálně těm středočeským) Berounku, řeku protékající Nižborem, jistě netřeba představovat. Méně zkušení či začínající by ale měli zbystřit pozornost, protože tato řeka je vhodná právě pro ně. Jedná se totiž o tok vcelku mírný a klidný, navíc obklopený tak kouzelným prostředím, že jeho prostřednictvím si vodáctví jistě zamilujete. 


Berounka vzniká soutokem čtyř řek (Úhlava, Úslava, Radbuza a Mže) v Plzni. Většina jejího toku se nachází v nádherné přírodě s řídkým osídlením. Budete projíždět převážně (na horním toku) liduprostými vápencovými údolími s bujnou vegetací. Cestou můžete navštívit jednak zajímavé přírodní útvary (Tetínské skály, Srbsko, Malá a Velká Amerika) a rezervace (Koda, Skryjská jezírka), ale i mnoho významných historických památek (hrady Týřov, Křivoklát, Karlštejn, muzeum zkamenělin ve Skryjích a v neposlední řadě keltské centrum v zámku Nižbor a Stradonické oppidum).

Nezapomeňte se zastavit u památníku Oty Pavla, jehož vášeň pro sport a rybaření se odráží ve všech jeho knihách a osvěžte se v hospodě U rozvědčíka. Bez návštěvy tohoto kultovního místa jako byste na Berounce ani nebyli. Obojí naleznete na horní části toku blízko obce Branov. 


Pokud krajinu v okolí Berounky dostatečně neznáte, kromě řeky bude vaším průvodcem i Vodácká naučná stezka Berounka. Tato stezka byla otevřena jako první svého druhu v osmdesátých letech minulého století a lemuje řeku od Zvíkovce (na horním toku) až po Hlásnou Třebaň kousek za Karlštejnem. Na tabulích najdete mnoho informací nejen o řece, ale i o okolní přírodě, geologii, paleontologii i historii. Jedno ze zastavení naučné stezky je právě v obci Nižbor.

Ostatně, v Nižboru najdete i půjčovnu lodí a dalšího potřebného vodáckého vybavení.